Historie - aneb jak vše začalo

Původní společnost InterGest Czechoslovakia založil v roce 1992 Petr Schmiedberger a byl rovněž od jejího počátku jejím jednatelem. Po rozdělení státu a vzniku České republiky v roce 1993 společnost změnila název na InterGest CZ s.r.o. Petr Schmiedberger se původně věnoval vědecké a výzkumné práci na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, poté pracoval na nejrůznějších mezinárodních projektech v oblasti high-tech a později též v zahraničním obchodě. Při spolupráci se zahraničními subjekty získal mnoho významných kontaktů. Na základě jeho dlouholetých - více jak 30-ti letých zkušeností s obchodem a díky jeho mnoha zahraničním stykům bylo s JUDr. Heinzem Anteristem, s nímž byl ve spojení již od roku 1988, dohodnuto založení InterGestu i v tehdejším Československu.

 

Naše cíle

Záměrem vaší firmy je bezesporu nejen dobře prosperovat, ale také expandovat do dalších zemí, zejména států Evropské Unie. Jsme tu pro vás proto, abychom vám nabídli svou pomoc v kterékoli jiné zemi, kde byste mohli vést své sesterské společnosti stejným způsobem jako místní konkurence. Máme bohaté zkušenosti v zajišťování veškerých administrativních a účetních služeb pro zahraniční subjekty. Dokážeme tzv. „na míru“ přizpůsobit software, formu výkazů a reporting pro mateřskou firmu přesně dle přání a potřeb klienta. Díky podpoře InterGestu Worldwide S.A.S. a sítě jejích partnerů v celém světě s nimi můžeme konzultovat variabilitu služeb pro vás nejen v jednotlivých teritoriích, ale i rozdílnost potřeb klientů a vyhovět tak i při nejrůznějších specifických podmínkách obchodování.

Naším cílem je proto vyhovět vám v co nejširší oblasti, bez ohledu na aktuální vývoj trhu, cenových relací, momentální ekonomickou situaci a rozdíly ve finanční sféře podnikání. Nedílnou a hlavní součástí našich služeb je však především vedení administrativy a účetních služeb dle zvyklostí v té které zemi a v odpovídajícím cizím jazyce.